Üye: Dr. Ahmet Arslanoğlu

Üye:  Asım Tomo

Sayman:  Enes Kesim

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Oğuz Mutlu

Başkan: Dr.  Alişan Burak Yaşar